ecouter ecouter

MLT_MV_01_BREAD.WAV

MLT_MV_01_BREAD_0001
ecouter Marija Calleja /
Marija
Marija
Marija
NP
Calleja
Calleja
Calleja
NP
/
/
.
Marija Calleja

MLT_MV_01_BREAD_0002
ecouter 462
462

MLT_MV_01_BREAD_0003
ecouter titkellem /
titkellem
titkellem
talk.IPFV.3SG.F
V
/
/
.
talks

MLT_MV_01_BREAD_0004
ecouter 253
253

MLT_MV_01_BREAD_0005
ecouter fuq /
fuq
fuq
on
PREP
/
/
.
about

MLT_MV_01_BREAD_0006
ecouter 663
663

MLT_MV_01_BREAD_0007
ecouter kif kienu jagħmlu l-ħobż /
kif
kif
how
ADV
kienu
kienu
be.PFV.3PL
V
jagħmlu
jagħmlu
do.IPFV.3PL
V
lħobż
l- ħobż
ART.DEF- bread
DET- N
/
/
.
how they used to make bread

MLT_MV_01_BREAD_0008
ecouter 521
521

MLT_MV_01_BREAD_0009
ecouter meta kienet /
meta
meta
when
CONJ
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
/
/
.
when she was

MLT_MV_01_BREAD_0010
ecouter għadha żgħira //
għadha
għad -ha
still -POSS.3SG.F
ADV -PRO
żgħira
żgħira
small
ADJ.F
//
//
.
still young.

MLT_MV_01_BREAD_0011
ecouter 1720
1720

MLT_MV_01_BREAD_0012
ecouter jien niftakar /
jien
jien
1SG
PRO
niftakar
niftakar
remember.IPFV.1SG
V
/
/
.
I remember

MLT_MV_01_BREAD_0013
ecouter 1020
1020

MLT_MV_01_BREAD_0014
ecouter illi /
illi
illi
REL
CONJ
/
/
.
that

MLT_MV_01_BREAD_0015
ecouter 569
569

MLT_MV_01_BREAD_0016
ecouter f’ dak iż-żmien
f'
fi
LOC
PREP
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
iżżmien
iż- żmien
DEF- time
DET- N
at that time

MLT_MV_01_BREAD_0017
ecouter 420
420

MLT_MV_01_BREAD_0018
ecouter in-nies /
innies
in- nies
DEF- people
DET- N
/
/
.
people

MLT_MV_01_BREAD_0019
ecouter 465
465

MLT_MV_01_BREAD_0020
ecouter kienu imorru /
kienu
kienu
be.PFV.3PL
V
imorru
imorru
go.IPFV.3PL
V
/
/
.
used to go

MLT_MV_01_BREAD_0021
ecouter il-forn /
ilforn
il- forn
DEF- oven
DET- N
/
/
.
to the bakery

MLT_MV_01_BREAD_0022
ecouter jagħġnu il-ħobż huma //
jagħġnu
jagħġnu
knead.IPFV.3PL
V
ilħobż
il- ħobż
DEF- bread
DET- N
huma
huma
3PL
PRO
//
//
.
to knead the bread themselves.

MLT_MV_01_BREAD_0023
ecouter 819
819

MLT_MV_01_BREAD_0024
ecouter mhux kien jiġi ta' l-ħobż /
mhux
mhux
NEG
PTCL
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
jiġi
jiġi
come.IPFV.3SG.M
V
ta'
ta'
GEN
PREP
lħobż
l- ħobż
ART.DEF- bread
DET- N
/
/
.
It is not that the baker was coming,

MLT_MV_01_BREAD_0025
ecouter u jixtru l-ħobż minn għandu //
u
u
COORD
CONJ
jixtru
jixtru
buy.IPFV.3PL
V
lħobż
l- ħobż
ART.DEF- bread
DET- N
minn
minn
from
PREP
għandu
għand -u
at -POSS.3SG.M
PREP -PRO
//
//
.
and they would buy the bread from him.

MLT_MV_01_BREAD_0026
ecouter 1007
1007

MLT_MV_01_BREAD_0027
ecouter għaliex /
għaliex
għaliex
because
CONJ
/
/
.
Because

MLT_MV_01_BREAD_0028
ecouter 214
214

MLT_MV_01_BREAD_0029
ecouter fi r-raħal /
fi
fi
LOC
PREP
rraħal
r- raħal
DEF- village
DET- N
/
/
.
in the village

MLT_MV_01_BREAD_0030
ecouter speċjalment /
speċjalment
speċjalment
specially
ADV
/
/
.
specially

MLT_MV_01_BREAD_0031
ecouter il-bdiewa kien ikollhom /
ilbdiewa
il- bdiewa
DEF- peasants
DET- N
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
ikollhom
ikollhom
have.FUT.3PL
V
/
/
.
the peasants used to have

MLT_MV_01_BREAD_0032
ecouter 400
400

MLT_MV_01_BREAD_0033
ecouter it-tagħam /
ittagħam
it- tagħam
DEF- wheat
DET- N
/
/
.
their wheat,

MLT_MV_01_BREAD_0034
ecouter 170
170

MLT_MV_01_BREAD_0035
ecouter minn tagħhom //
minn
minn
from
PREP
tagħhom
tagħ -hom
GEN -POSS.3PL
PREP -PRO
//
//
.

MLT_MV_01_BREAD_0036
ecouter 684
684

MLT_MV_01_BREAD_0037
ecouter u jitħnuh /
u
u
COORD
CONJ
jitħnuh
jitħnu -h
grind.IPFV.3PL -OBJ.3SG.M
V -PRO
/
/
.
and they would grind it

MLT_MV_01_BREAD_0038
ecouter 885
885

MLT_MV_01_BREAD_0039
ecouter u jgħarbluh
u
u
COORD
CONJ
jgħarbluh
jgħarblu -h
sieve.IPFV.3PL -OBJ.3SG.M
V -PRO
and sieve it

MLT_MV_01_BREAD_0040
ecouter 461
461

MLT_MV_01_BREAD_0041
ecouter imbagħad kienu jistgħu jagħmlu l-ħobż //
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
kienu
kienu
be.PFV.3PL
V
jistgħu
jistgħu
can.IPFV.3PL
V
jagħmlu
jagħmlu
do.IPFV.3PL
V
lħobż
l- ħobż
DEF- bread
DET- N
//
//
.
then they could make the bread.

MLT_MV_01_BREAD_0042
ecouter 659
659

MLT_MV_01_BREAD_0043
ecouter meta kelli /
meta
meta
when
CONJ
kelli
kelli
have.PST.1SG
V
/
/
.
When I was

MLT_MV_01_BREAD_0044
ecouter 267
267

MLT_MV_01_BREAD_0045
ecouter xi tnaxil sena /
xi
xi
some
QNT
tnaxil
tnaxil
twelve
NUM
sena
sena
year
N.F
/
/
.
about twelve years old

MLT_MV_01_BREAD_0046
ecouter 960
960

MLT_MV_01_BREAD_0047
ecouter kultant /
kultant
kultant
sometime
ADV
/
/
.
sometimes,

MLT_MV_01_BREAD_0048
ecouter kont nitħajar /
kont
kont
be.PFV.1SG
V
nitħajar
nitħajar
wish.IPFV1SG
V
/
/
.
I used to want

MLT_MV_01_BREAD_0049
ecouter immur nagħmel il-ħobż jien //
immur
immur
go.IPFV.1SG
V
nagħmel
nagħmel
do.IPFV.1SG
V
ilħobż
il- ħobż
DEF- bread
DET- N
jien
jien
1SG
PRO
//
//
.
to go and make the bread myself,

MLT_MV_01_BREAD_0050
ecouter biex inkun bħan-nisa l-oħra //
biex
biex
so_that
CONJ
inkun
inkun
be.IPFV.1SG
V
bħa
bħal
CMPR
PREP
nnisa
n- nisa
DEF- women
DET- N
loħra
l- oħra
DEF- other
DET- ADJ.F
//
//
.
in order to be like the other women.

MLT_MV_01_BREAD_0051
ecouter 1220
1220

MLT_MV_01_BREAD_0052
ecouter allura /
allura
allura
so
DM
/
/
.
So,

MLT_MV_01_BREAD_0053
ecouter 1457
1457

MLT_MV_01_BREAD_0054
ecouter meta nħarsu lejn l-ixkaffa /
meta
meta
when
CONJ
nħarsu
nħarsu
look.IPFV.1PL
V
lejn
lejn
towards
PREP
lixkaffa
l- ixkaffa
DEF- shelf
DET- N.F
/
/
.
when we look at the shelf

MLT_MV_01_BREAD_0055
ecouter 300
300

MLT_MV_01_BREAD_0056
ecouter u naraw /
u
u
COORD
CONJ
naraw
naraw
se.IPFV.1PL
V
/
/
.
and we see

MLT_MV_01_BREAD_0057
ecouter li l-ħobż /
li
li
REL
CONJ
lħobż
l- ħobż
DEF- bread
DET- N
/
/
.
that the bread

MLT_MV_01_BREAD_0058
ecouter riesaq /
riesaq
riesaq
approach\PTCP.ACT
V
/
/
.
is approaching

MLT_MV_01_BREAD_0059
ecouter 961
961

MLT_MV_01_BREAD_0060
ecouter għat-tmiem /
għa
għal
for
PREP
ttmiem
t- tmiem
DEF- end
DET- N
/
/
.
to the end

MLT_MV_01_BREAD_0061
ecouter 1074
1074

MLT_MV_01_BREAD_0062
ecouter kont immur għand il-furnara /
kont
kont
be.PFV.1SG
V
immur
immur
go.IPFV.1SG
V
għand
għand
at
PREP
ilfurnara
il- furnara
DEF- baker
DET- N.F
/
/
.
I used to go the the baker,

MLT_MV_01_BREAD_0063
ecouter 160
160

MLT_MV_01_BREAD_0064
ecouter li kienet hawn isfel /
li
li
REL
CONJ
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
hawn
hawn
here
ADV
isfel
isfel
below
ADJ.CMPR
/
/
.
who was down here,

MLT_MV_01_BREAD_0065
ecouter 1203
1203

MLT_MV_01_BREAD_0066
ecouter u ngħidilha /
u
u
COORD
CONJ
ngħidilha
ngħid -il -ha
say.IPFV.1SG -DAT -OBJ.3SG.F
V -POSTP -PRO
/
/
.
and I tell her

MLT_MV_01_BREAD_0067
ecouter 561
561

MLT_MV_01_BREAD_0068
ecouter meta nistgħu nagħġnu aħna //
meta
meta
when
CONJ
nistgħu
nistgħu
can.IPFV.1PL
V
nagħġnu
nagħġnu
knead.IPFV.3PL
V
aħna
aħna
1PL
PRO
//
//
.
"When can we knead?"

MLT_MV_01_BREAD_0069
ecouter 860
860

MLT_MV_01_BREAD_0070
ecouter dik taħsibha ftit /
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
taħsibha
taħsib -ha
think.3SG.F -OBJ.3SG.F
V -PRO
ftit
ftit
little
QNT
/
/
.
She woud think about it a little

MLT_MV_01_BREAD_0071
ecouter u tgħidli /
u
u
COORD
CONJ
tgħidli
tgħid -l -i
say.IPFV.3SG.F -DAT -POSS.1SG
V -POSTP -PRO
/
/
.
and tell me:

MLT_MV_01_BREAD_0072
ecouter 424
424

MLT_MV_01_BREAD_0073
ecouter ara /
ara
ara
see.IMP.SG
V
/
/
.
"Look,

MLT_MV_01_BREAD_0074
ecouter 376
376

MLT_MV_01_BREAD_0075
ecouter intom /
intom
intom
2PL
PRO
/
/
.
you are

MLT_MV_01_BREAD_0076
ecouter 212
212

MLT_MV_01_BREAD_0077
ecouter nhar l-erbgħa /
nhar
nhar
day
N
lerbgħa
l- erbgħa
DEF- four
DET- NUM
/
/
.
on Wednesday,

MLT_MV_01_BREAD_0078
ecouter 255
255

MLT_MV_01_BREAD_0079
ecouter ma’ tal-ewwel //
ma'
ma'
with
PREP
ta'
ta'
GEN
PREP
lewwel
l- ewwel
DEF- first
DET- NUM
//
//
.
with the first one."

MLT_MV_01_BREAD_0080
ecouter 1220
1220

MLT_MV_01_BREAD_0081
ecouter ma’ tal-ewwel
ma'
ma'
with
PREP
ta'
ta'
GEN
PREP
lewwel
l- ewwel
DEF- first
DET- NUM
With the first one

MLT_MV_01_BREAD_0082
ecouter 113
113

MLT_MV_01_BREAD_0083
ecouter jiġifieri /
jiġifieri
jiġifieri
that_is
PTCL
/
/
.
means

MLT_MV_01_BREAD_0084
ecouter 800
800

MLT_MV_01_BREAD_0085
ecouter l-ewwel /
lewwel
l- ewwel
DEF- first
DET- NUM
/
/
.
the first

MLT_MV_01_BREAD_0086
ecouter 775
775

MLT_MV_01_BREAD_0087
ecouter {bakery} /
bakery
bakery
bakery
N.CSW
/
/
.
"bakery"

MLT_MV_01_BREAD_0088
ecouter 433
433

MLT_MV_01_BREAD_0089
ecouter l-ewwel /
lewwel
l- ewwel
DEF- first
DET- NUM
/
/
.
the first

MLT_MV_01_BREAD_0090
ecouter ħ# /
ħ#
ħ#
ħ#
FS
/
/
.

MLT_MV_01_BREAD_0091
ecouter 304
304

MLT_MV_01_BREAD_0092
ecouter furnata //
furnata
furnata
batch
N.F
//
//
.
batch

MLT_MV_01_BREAD_0093
ecouter 281
281

MLT_MV_01_BREAD_0094
ecouter li kienet tkun /
li
li
REL
CONJ
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
tkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
/
/
.
that there was,

MLT_MV_01_BREAD_0095
ecouter 693
693

MLT_MV_01_BREAD_0096
ecouter ngħidu aħna /
ngħidu
ngħidu
say.IPFV.1PL
V
aħna
aħna
1PL
PRO
/
/
.
for example

MLT_MV_01_BREAD_0097
ecouter f’ xi l-ħamsa ta’ fi-l-għodu /
f'
fi
LOC
PREP
xi
xi
some
QNT
lħamsa
l- ħamsa
DEF- five
DET- NUM
ta'
ta'
GEN
PREP
fi
fi
LOC
PREP
lgħodu
l- għodu
DEF- morning
DET- N
/
/
.
at about 5 o'clock in the morning,

MLT_MV_01_BREAD_0098
ecouter 829
829

MLT_MV_01_BREAD_0099
ecouter kmieni kmieni //
kmieni
kmieni
early
ADV
kmieni
kmieni
early
ADV
//
//
.
very early.

MLT_MV_01_BREAD_0100
ecouter 900
900

MLT_MV_01_BREAD_0101
ecouter allura /
allura
allura
so
DM
/
/
.
So

MLT_MV_01_BREAD_0102
ecouter 397
397

MLT_MV_01_BREAD_0103
ecouter lejliet /
lejliet
lejliet
eve\CS
N.F
/
/
.
on the eve

MLT_MV_01_BREAD_0104
ecouter 236
236

MLT_MV_01_BREAD_0105
ecouter din il-biċċa xogħol /
din
din
PROX.SG.F
DEM
ilbiċċa
il- biċċa
DEF- piece
DET- N.F
xogħol
xogħol
work
N
/
/
.
of this work

MLT_MV_01_BREAD_0106
ecouter li tiġi t-tlieta /
li
li
REL
CONJ
tiġi
tiġi
come.IPFV.3SG.F
V
ttlieta
t- tlieta
DEF- three
DET- NUM
/
/
.
that is on the Tuesday,

MLT_MV_01_BREAD_0107
ecouter 563
563

MLT_MV_01_BREAD_0108
ecouter kont immur għand il-furnara /
kont
kont
be.PFV.1SG
V
immur
immur
go.IPFV.1SG
V
għand
għand
at
PREP
ilfurnara
il- furnara
DEF- baker
DET- N.F
/
/
.
I used to go to the baker

MLT_MV_01_BREAD_0109
ecouter 560
560

MLT_MV_01_BREAD_0110
ecouter ngħidilha /
ngħidilha
ngħid -il -ha
say.IPFV.1SG -DAT -POSS.3SG.F
V -POSTP -PRO
/
/
.
I would tell her:

MLT_MV_01_BREAD_0111
ecouter 268
268

MLT_MV_01_BREAD_0112
ecouter tini l-ħmira //
tini
ti -ni
give.IMP.SG -OBJ.1SG
V -PRO
lħmira
l- ħmira
DEF- yeast
DET- N.F
//
//
.
"Give me the yeast",

MLT_MV_01_BREAD_0113
ecouter 717
717

MLT_MV_01_BREAD_0114
ecouter u dik /
u
u
COORD
CONJ
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
/
/
.
and that one

MLT_MV_01_BREAD_0115
ecouter 496
496

MLT_MV_01_BREAD_0116
ecouter ġo sarvetta żgħira /
ġo
ġo
inside
PREP
sarvetta
sarvetta
napkin
N.F
żgħira
żgħira
small
ADJ.F
/
/
.
inside a small napkin,

MLT_MV_01_BREAD_0117
ecouter 101
101

MLT_MV_01_BREAD_0118
ecouter kienet tagħtini /
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
tagħtini
tagħti -ni
give.IPFV.3SG.F -OBJ.1SG
V -PRO
/
/
.
she was giving me

MLT_MV_01_BREAD_0119
ecouter daqs ponn għaġina /
daqs
daqs
measure
N
ponn
ponn
fist
N
għaġina
għaġina
dough
N.F
/
/
.
like a handful of dough

MLT_MV_01_BREAD_0120
ecouter 475
475

MLT_MV_01_BREAD_0121
ecouter li kien fih /
li
li
REL
CONJ
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
fih
fi -h
LOC -POSS.3SG.M
PREP -PRO
/
/
.
in which there was

MLT_MV_01_BREAD_0122
ecouter 399
399

MLT_MV_01_BREAD_0123
ecouter il-{fermentation} /
ilfermentation
il- fermentation
DEF- fermentation
DET- N.CSW
/
/
.
the fermentation

MLT_MV_01_BREAD_0124
ecouter neċesarja /
neċesarja
neċesarja
necessary
ADJ.F
/
/
.
necessary,

MLT_MV_01_BREAD_0125
ecouter kienet /
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
/
/
.
it was

MLT_MV_01_BREAD_0126
ecouter 633
633

MLT_MV_01_BREAD_0127
ecouter ħaġa ħajja ġo fiha /
ħaġa
ħaġa
thing
N
ħajja
ħajja
alive
ADJ.F
ġo
ġo
inside
PREP
fiha
fi -ha
LOC -POSS.3SG.F
PREP -PRO
/
/
.
something alive in it,

MLT_MV_01_BREAD_0128
ecouter 462
462

MLT_MV_01_BREAD_0129
ecouter u jien noħodha d-dar //
u
u
COORD
CONJ
jien
jien
1SG
PRO
noħodha
noħod -ha
bring.IPFV.1SG -OBJ.3SG.F
V -PRO
ddar
d- dar
DEF- house
DET- N
//
//
.
and I would take it home.

MLT_MV_01_BREAD_0130
ecouter 533
533

MLT_MV_01_BREAD_0131
ecouter w ommi tagħtini żinġla kbira
w
w
COORD
CONJ
ommi
omm -i
mother -POSS.1SG
N -PRO
tagħtini
tagħti -ni
give.IPFV.3SG.F -OBJ.1SG
V -PRO
żinġla
żinġla
basin
N.F
kbira
kbira
big
ADJ.F
and my mother would give me a big basin

MLT_MV_01_BREAD_0132
ecouter 381
381

MLT_MV_01_BREAD_0133
ecouter u tagħtini /
u
u
COORD
CONJ
tagħtini
tagħti -ni
give.IPFV.3SG.F -OBJ.1SG
V -PRO
/
/
.
and would give me

MLT_MV_01_BREAD_0134
ecouter siegħ /
siegħ
siegħ
measure
N
/
/
.
a measure

MLT_MV_01_BREAD_0135
ecouter 411
411

MLT_MV_01_BREAD_0136
ecouter dqiq /
dqiq
dqiq
flour
N
/
/
.
of flour

MLT_MV_01_BREAD_0137
ecouter 924
924

MLT_MV_01_BREAD_0138
ecouter u ftit /
u
u
COORD
CONJ
ftit
ftit
little
QNT
/
/
.
and some

MLT_MV_01_BREAD_0139
ecouter 337
337

MLT_MV_01_BREAD_0140
ecouter ilma /
ilma
ilma
water
N
/
/
.
water

MLT_MV_01_BREAD_0141
ecouter 242
242

MLT_MV_01_BREAD_0142
ecouter fietel /
fietel
fietel
lukewarm
ADJ
/
/
.
lukewarm

MLT_MV_01_BREAD_0143
ecouter la irid ikun sħun ħafna w anqas kiesaħ /
la
la
neither
NEG
irid
irid
want.IPFV.3SG.M
V
ikun
ikun
be.IPFV.3SG.M
V
sħun
sħun
hot
ADJ
ħafna
ħafna
plenty
QNT
w
w
COORD
CONJ
anqas
anqas
nor
NEG
kiesaħ
kiesaħ
cold
ADJ
/
/
.
that must no be very hot neither cold,

MLT_MV_01_BREAD_0144
ecouter 408
408

MLT_MV_01_BREAD_0145
ecouter u ftit melħ /
u
u
COORD
CONJ
ftit
ftit
little
QNT
melħ
melħ
salt
N
/
/
.
and some salt

MLT_MV_01_BREAD_0146
ecouter 730
730

MLT_MV_01_BREAD_0147
ecouter u /
u
u
COORD
CONJ
/
/
.
and

MLT_MV_01_BREAD_0148
ecouter 422
422

MLT_MV_01_BREAD_0149
ecouter nagħġinhom /
nagħġinhom
nagħġin -hom
knead.IPFV.1SF -OBJ.3PL
V -PRO
/
/
.
I would knead them

MLT_MV_01_BREAD_0150
ecouter 140
140

MLT_MV_01_BREAD_0151
ecouter ma’ dik il-ħmira /
ma'
ma'
with
PREP
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
ilħmira
il- ħmira
DEF- yeast
DET- N.F
/
/
.
with that yeast

MLT_MV_01_BREAD_0152
ecouter illi tkun tatni l-furnara //
illi
illi
REL
CONJ
tkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
tagħtni
tagħt -ni
give.IPFV.3SG.F -OBJ.1SG
V -PRO
lfurnara
l- furnara
DEF- baker
DET- N.F
//
//
.
that the baker had given me.

MLT_MV_01_BREAD_0153
ecouter 586
586

MLT_MV_01_BREAD_0154
ecouter imbagħad ngħattuha b’ sarvetta għal t' apposta /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
ngħattuha
ngħattu -ha
cover.IPFV.1PL -OBJ.3SG.F
V -PRO
b'
bi
with
PREP
sarvetta
sarvetta
napkin
N.F
għal
għal
for
PREP
t'
ta'
GEN
PREP
apposta
apposta
on_purpose
ADV
/
/
.
Then I would cover it with a dedicated napkin,

MLT_MV_01_BREAD_0155
ecouter 280
280

MLT_MV_01_BREAD_0156
ecouter u fuqha nagħmlu /
u
u
COORD
CONJ
fuqha
fuq -ha
on POSS.3SG
PREP PRO
nagħmlu
nagħmlu
do.IPFV.1PL
V
/
/
.
and on it we put

MLT_MV_01_BREAD_0157
ecouter 323
323

MLT_MV_01_BREAD_0158
ecouter xi ħaġa /
xi
xi
some
QNT
ħaġa
ħaġa
thing
N
/
/
.
something

MLT_MV_01_BREAD_0159
ecouter 223
223

MLT_MV_01_BREAD_0160
ecouter tas-suf //
ta'
ta'
GEN
PREP
ssuf
s- suf
DEF- wool
DET- N
//
//
.
of wool

MLT_MV_01_BREAD_0161
ecouter 323
323

MLT_MV_01_BREAD_0162
ecouter jew xi kutra qadima /
jew
jew
or
CONJ
xi
xi
some
QNT
kutra
kutra
blanket
N.F
qadima
qadima
old
ADJ.F
/
/
.
or some old blanket

MLT_MV_01_BREAD_0163
ecouter 340
340

MLT_MV_01_BREAD_0164
ecouter jew xi ġerżi qadim /
jew
jew
or
CONJ
xi
xi
some
QNT
ġerżi
ġerżi
jumper
N
qadim
qadim
old
ADJ
/
/
.
or some old jumper

MLT_MV_01_BREAD_0165
ecouter 486
486

MLT_MV_01_BREAD_0166
ecouter w inħalluha hemm //
w
w
COORD
CONJ
inħalluha
inħallu -ha
leave.IPFV.1PL -OBJ.3SG.F
V -PRO
hemm
hemm
there
ADV
//
//
.
and we would leave it there.

MLT_MV_01_BREAD_0167
ecouter fil-għodu kmieni /
fi
fi
LOC
PREP
lgħodu
l- għodu
DEF- morning
DET- N
kmieni
kmieni
early
ADV
/
/
.
Early in the morning,

MLT_MV_01_BREAD_0168
ecouter 620
620

MLT_MV_01_BREAD_0169
ecouter dik il-ħmira /
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
ilħmira
il- ħmira
DEF- yeast
DET- N.F
/
/
.
that yeast

MLT_MV_01_BREAD_0170
ecouter itkun imliet /
itkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
imliet
imliet
fill.PFV.3SG.F
V
/
/
.
would have filled

MLT_MV_01_BREAD_0171
ecouter 214
214

MLT_MV_01_BREAD_0172
ecouter iż-żinġla kollha //
iżżinġla
iż- żinġla
DEF- basin
DET- N.F
kollha
koll -ha
all -POSS.3SG.F
QNT -PRO
//
//
.
all the basin.

MLT_MV_01_BREAD_0173
ecouter 523
523

MLT_MV_01_BREAD_0174
ecouter allura dik /
allura
allura
so
DM
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
/
/
.
So that one

MLT_MV_01_BREAD_0175
ecouter 471
471

MLT_MV_01_BREAD_0176
ecouter nerġa’ nagħmilha /
nerġa’
nerġa’
come_back.IPFV.1SG
V
nagħmilha
nagħmil -ha
do.IPFV.1SG -OBJ.3SG.F
V -PRO
/
/
.
I would put it again

MLT_MV_01_BREAD_0177
ecouter 458
458

MLT_MV_01_BREAD_0178
ecouter ġo /
ġo
ġo
inside
PREP
/
/
.
in

MLT_MV_01_BREAD_0179
ecouter xi /
xi
xi
some
QNT
/
/
.
some

MLT_MV_01_BREAD_0180
ecouter 175
175

MLT_MV_01_BREAD_0181
ecouter sarvetta kbira ohra /
sarvetta
sarvetta
napkin
N.F
kbira
kbira
big
ADJ.F
oħra
oħra
other
ADJ.F
/
/
.
other big napkin,

MLT_MV_01_BREAD_0182
ecouter 560
560

MLT_MV_01_BREAD_0183
ecouter magħha /
magħha
magħ -ha
with -POSS.3SG.F
PREP -PRO
/
/
.
with it

MLT_MV_01_BREAD_0184
ecouter 106
106

MLT_MV_01_BREAD_0185
ecouter nieħu /
nieħu
nieħu
take.IPFV.1SG
V
/
/
.
I would take

MLT_MV_01_BREAD_0186
ecouter 360
360

MLT_MV_01_BREAD_0187
ecouter nofs xkora dqiq /
nofs
nofs
half
N
xkora
xkora
bag
N.F
dqiq
dqiq
flour
N
/
/
.
half a bag of flour,

MLT_MV_01_BREAD_0188
ecouter 1304
1304

MLT_MV_01_BREAD_0189
ecouter u /
u
u
COORD
CONJ
/
/
.
and

MLT_MV_01_BREAD_0190
ecouter 345
345

MLT_MV_01_BREAD_0191
ecouter nirħilha lejn il-forn //
nirħilha
nirħi -l -ha
go_towards.IPFV.1SG -DAT -POSS.3SG.F
V -POSTP -PRO
lejn
lejn
towards
PREP
ilforn
il- forn
DEF- oven
DET- N
//
//
.
I would leave for the bakery.

MLT_MV_01_BREAD_0192
ecouter 786
786

MLT_MV_01_BREAD_0193
ecouter dana /
dana
dana
PROX.SG.M
DEM
/
/
.
That,

MLT_MV_01_BREAD_0194
ecouter ikun għadu /
ikun
ikun
be.IPFV.3SG.M
V
għadu
għad -u
still -POSS.3SG.M
ADV -PRO
/
/
.
it was still

MLT_MV_01_BREAD_0195
ecouter l-erbgħa u nofs ta’ fi l-għodu //
lerbgħa
l- erbgħa
DEF- four
DET- NUM
u
u
COORD
CONJ
nofs
nofs
half
N
ta'
ta'
GEN
PREP
fi
fi
LOC
PREP
lgħodu
l- għodu
DEF- morning
DET- N
//
//
.
half past four in the morning.

MLT_MV_01_BREAD_0196
ecouter 960
960

MLT_MV_01_BREAD_0197
ecouter allura /
allura
allura
so
DM
/
/
.
So

MLT_MV_01_BREAD_0198
ecouter 1310
1310

MLT_MV_01_BREAD_0199
ecouter Anna /
Anna
Anna
Anna
NP
/
/
.
Anna,

MLT_MV_01_BREAD_0200
ecouter 149
149

MLT_MV_01_BREAD_0201
ecouter għax Anna kien jisimgħa//
għax
għax
because
CONJ
Anna
Anna
Anna
NP
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
jisimha
jisim -ha
name.IPFV.3SG.M -OBJ.3SG.F
V -PRO
//
//
.
beause she was called Anna,

MLT_MV_01_BREAD_0202
ecouter 123
123

MLT_MV_01_BREAD_0203
ecouter Anna tal-forn /
Anna
Anna
Anna
NP
ta'
ta'
GEN
PREP
lforn
l- forn
DEF- oven
DET- N
/
/
.
Anna the baker,

MLT_MV_01_BREAD_0204
ecouter għadha ħajja hawnekk //
għadha
għad -ha
still -POSS.3SG.F
ADV -PRO
ħajja
ħajja
alive
ADJ.F
hawnhekk
hawnhekk
here
ADV
//
//
.
she is still alive, downhere.

MLT_MV_01_BREAD_0205
ecouter 631
631

MLT_MV_01_BREAD_0206
ecouter Anna tal-forn tgħidli /
Anna
Anna
Anna
NP
ta'
ta'
GEN
PREP
lforn
l- forn
DEF- oven
DET- N
tgħidli
tgħid -l -i
say.IPFV.3SG.F -DAT -POSS.1SG
V -POSTP -PRO
/
/
.
Anna the baker would tell me:

MLT_MV_01_BREAD_0207
ecouter 274
274

MLT_MV_01_BREAD_0208
ecouter Marija ara ħa# /
Marija
Marija
Marija
NP
ara
ara
see.IMP.SG
V
ħa#
ħa#
ħa#
FS
/
/
.
"Marija, look

MLT_MV_01_BREAD_0209
ecouter ħu dak il-lembijiet //
ħu
ħu
take.IPFV.SG
V
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
illembijiet
il- lembijiet
DEF- pans
DET- N
//
//
.
take these pans,

MLT_MV_01_BREAD_0210
ecouter mal-ħajt //
ma'
ma'
with
PREP
lħajt
l- ħajt
DEF- wall
DET- N
//
//
.
by the wall,

MLT_MV_01_BREAD_0211
ecouter għax dak igħodd għalik //
għax
għax
because
CONJ
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
igħodd
igħodd
count.IPFV.3SG.M
V
għalik
għal -ik
for -POSS.2SG
PREP -PRO
//
//
.
because these are convenient for you."

MLT_MV_01_BREAD_0212
ecouter 583
583

MLT_MV_01_BREAD_0213
ecouter kont inkun ferħana /
kont
kont
be.PFV.1SG
V
inkun
inkun
be.IPFV.1SG
V
ferħana
ferħana
happy
ADJ.F
/
/
.
I used to be happy.

MLT_MV_01_BREAD_0214
ecouter lembi kien /
lembi
lembi
pan
N
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
/
/
.
A pan was

MLT_MV_01_BREAD_0215
ecouter 183
183

MLT_MV_01_BREAD_0216
ecouter qisu skutella kbira kbira /
qisu
qis -u
like -POSS.3SG.M
PREP -PRO
skutella
skutella
coffee_bowl
N.F
kbira
kbira
big
ADJ.F
kbira
kbira
big
ADJ.F
/
/
.
like a very very large coffee bowl

MLT_MV_01_BREAD_0217
ecouter 370
370

MLT_MV_01_BREAD_0218
ecouter imma /
imma
imma
but
CONJ
/
/
.
but

MLT_MV_01_BREAD_0219
ecouter imwaħħla /
imwaħħla
imwaħħla
stuck
PTCP.PASS.F
/
/
.
stuck,

MLT_MV_01_BREAD_0220
ecouter mhux /
mhux
mhux
NEG
PTCL
/
/
.
not...

MLT_MV_01_BREAD_0221
ecouter 547
547

MLT_MV_01_BREAD_0222
ecouter ma tistax iċċaqlaqha //
ma
ma
NEG
PTCL
tistax
tista’ -x
can.IPFV.2SG -NEG
V -PTCL
iċċaqlaqha
iċċaqlaq -ha
move.IPFV.2SG.F -OBJ.3SG.F
V -PRO
//
//
.
you cannot move it.

MLT_MV_01_BREAD_0223
ecouter 314
314

MLT_MV_01_BREAD_0224
ecouter għax kien ikollok forsi /
għax
għax
because
CONJ
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
ikollok
ikollok
have.FUT.2SG
V
forsi
forsi
may_be
ADV
/
/
.
Because you would have, may be,

MLT_MV_01_BREAD_0225
ecouter 300
300

MLT_MV_01_BREAD_0226
ecouter erbgħa ħamsa ħdejn xulxin //
erbgħa
erbgħa
four
NUM
ħamsa
ħamsa
five
NUM
ħdejn
ħdejn
next
PREP
xulxin
xulxin
each_other
RECP
//
//
.
four or five next to each other.

MLT_MV_01_BREAD_0227
ecouter 1140
1140

MLT_MV_01_BREAD_0228
ecouter insomma //
insomma
insomma
anyway
DM
//
//
.
Anyway.

MLT_MV_01_BREAD_0229
ecouter kont /
kont
kont
be.PFV.1SG
V
/
/
.
I used to

MLT_MV_01_BREAD_0230
ecouter 150
150

MLT_MV_01_BREAD_0231
ecouter inwaddab id-dqiq /
inwaddab
inwaddab
throw.IPFV.1SG
V
iddqiq
id- dqiq
DEF- flour
DET- N
/
/
.
throw the flour

MLT_MV_01_BREAD_0232
ecouter ġo dan il-lembi nadif nadif /
ġo
ġo
inside
PREP
dan
dan
PROX.SG.M
DEM
illembi
il- lembi
DEF- pan
DET- N
nadif
nadif
clean
ADJ
nadif
nadif
clean
ADJ
/
/
.
in this very clean pan,

MLT_MV_01_BREAD_0233
ecouter 551
551

MLT_MV_01_BREAD_0234
ecouter il-ħmira li nkun ġibt mid-dar //
ilħmira
il- ħmira
DEF- yeast
DET- N.F
li
li
REL
CONJ
nkun
nkun
be.IPFV.1SG
V
ġibt
ġibt
bring.PFV.1SG
V
mi
minn
from
PREP
ddar
d- dar
DEF- house
DET- N
//
//
.
the yeast that I had brought from home.

MLT_MV_01_BREAD_0235
ecouter 560
560

MLT_MV_01_BREAD_0236
ecouter w il-furnara Anna /
w
w
COORD
CONJ
ilfurnara
il- furnara
DEF- baker
DET- N.F
Anna
Anna
Anna
NP
/
/
.
And the baker Anna

MLT_MV_01_BREAD_0237
ecouter 165
165

MLT_MV_01_BREAD_0238
ecouter iġġibli barmil /
iġġibli
iġġib -l -i
bring.IPFV.3SG.F -DAT -POSS.1SG
V -POSTP -PRO
barmil
barmil
bucket
N
/
/
.
would bring me a bucket

MLT_MV_01_BREAD_0239
ecouter 341
341

MLT_MV_01_BREAD_0240
ecouter ilma /
ilma
ilma
water
N
/
/
.
of water

MLT_MV_01_BREAD_0241
ecouter 808
808

MLT_MV_01_BREAD_0242
ecouter bħalma għidna /
bħalma
bħalma
like
CONJ
għidna
għidna
say.PFV.1PL
V
/
/
.
like we have said

MLT_MV_01_BREAD_0243
ecouter 110
110

MLT_MV_01_BREAD_0244
ecouter fietel /
fietel
fietel
lukewarm
ADJ
/
/
.
lukewarm,

MLT_MV_01_BREAD_0245
ecouter 142
142

MLT_MV_01_BREAD_0246
ecouter la jaħraq ħafna w anqas kiesaħ /
la
la
neither
NEG
jaħraq
jaħraq
burn.IPFV.3SG.M
V
ħafna
ħafna
plenty
QNT
w
w
COORD
CONJ
anqas
anqas
nor
NEG
kiesaħ
kiesaħ
cold
ADJ
/
/
.
neither does it burn a lot nor is it cold,

MLT_MV_01_BREAD_0247
ecouter 349
349

MLT_MV_01_BREAD_0248
ecouter u titfagħli ponn melħ //
u
u
COORD
CONJ
titfagħli
titfagħ -l -i
throw.IPFV.3SG.F -DAT -POSS.1SG
V -POSTP -PRO
ponn
ponn
fist
N
melħ
melħ
salt
N
//
//
.
and she would throw for me a handful of salt.

MLT_MV_01_BREAD_0249
ecouter 577
577

MLT_MV_01_BREAD_0250
ecouter u Marija taqbad tagħġen //
u
u
COORD
CONJ
Marija
Marija
Marija
NP
taqbad
taqbad
grasp.IPFV.3SG.F
V
tagħġen
tagħġen
knead.IPFV.3SG.F
V
//
//
.
And Marija would start kneading!

MLT_MV_01_BREAD_0251
ecouter 522
522

MLT_MV_01_BREAD_0252
ecouter l-ewwelnett kont inħawwad dak id-dqiq tajjeb //
lewwelnett
l- ewwel -nett
DEF- first -most
DET- NUM -PTCL
kont
kont
be.PFV.1SG
V
inħawwad
inħawwad
mix.IPFV.1SG
V
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
iddqiq
id- dqiq
DEF- flour
DET- N
tajjeb
tajjeb
good
ADJ
//
//
.
First of all, I would mix that flour well.

MLT_MV_01_BREAD_0253
ecouter inħoll il-ħmira l-ewwel //
inħoll
inħoll
melt.IPFV.1SG
V
ilħmira
il- ħmira
DEF- yeast
DET- N.F
lewwel
l- ewwel
DEF- first
DET- NUM
//
//
.
I would melt the yeast first.

MLT_MV_01_BREAD_0254
ecouter l-ewwel ǝǝǝ inħoll il-ħmira sewwa //
lewwel
l- ewwel
DEF- first
DET- NUM
ǝǝǝ
ǝǝǝ
er
HESIT
inħoll
inħoll
melt.IPFV.1SG
V
ilħmira
il- ħmira
DEF- yeast
DET- N.F
sewwa
sewwa
well
ADV
//
//
.
First, er, I would melt the yeast well.

MLT_MV_01_BREAD_0255
ecouter bil-misħun //
bi
bi
with
PREP
lmisħun
l- misħun
DEF- lukewarm_water
DET- N
//
//
.
With the lukewarm water.

MLT_MV_01_BREAD_0256
ecouter 462
462

MLT_MV_01_BREAD_0257
ecouter biex inkun nista’ nħallatha /
biex
biex
so_that
CONJ
inkun
inkun
be.IPFV.1SG
V
nista’
nista’
can.IPFV.1SG
V
nħallatha
nħallat -ha
mix.IPFV.1SG -OBJ.3SG.F
V -PRO
/
/
.
So that I can mix it

MLT_MV_01_BREAD_0258
ecouter sewwa mad-dqiq kollu //
sewwa
sewwa
well
ADV
ma'
ma'
with
PREP
ddqiq
d- dqiq
DEF- flour
DET- N
kollu
koll -u
all -POSS.3SG.M
QNT -PRO
//
//
.
well with all the flour.

MLT_MV_01_BREAD_0259
ecouter 1124
1124

MLT_MV_01_BREAD_0260
ecouter u
u
u
COORD
CONJ
And

MLT_MV_01_BREAD_0261
ecouter 358
358

MLT_MV_01_BREAD_0262
ecouter nagħġinha /
nagħġinha
nagħġin -ha
knead.IPFV.1SF -OBJ.3SG.F
V -PRO
/
/
.
I would knead it

MLT_MV_01_BREAD_0263
ecouter u intiha l-ponn /
u
u
COORD
CONJ
intiha
inti -ha
give.IPFV.1SG -POSS.3SG.F
V -PRO
lponn
l- ponn
DEF- fist
DET- N
/
/
.
and punch it with my fist,

MLT_MV_01_BREAD_0264
ecouter u sejra //
u
u
COORD
CONJ
sejra
sejra
go.PTCP.ACT.F
etc.
//
//
.
and so on.

MLT_MV_01_BREAD_0265
ecouter 380
380

MLT_MV_01_BREAD_0266
ecouter imbagħad kultant /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
kultant
kultant
sometime
ADV
/
/
.
Then, sometimes,

MLT_MV_01_BREAD_0267
ecouter 194
194

MLT_MV_01_BREAD_0268
ecouter naqbadha /
naqbadha
naqbad -ha
grasp.IPFV.1SG -OBJ.3SG.F
V -PRO
/
/
.
I would grasp it

MLT_MV_01_BREAD_0269
ecouter 560
560

MLT_MV_01_BREAD_0270
ecouter u /
u
u
COORD
CONJ
/
/
.
and

MLT_MV_01_BREAD_0271
ecouter 382
382

MLT_MV_01_BREAD_0272
ecouter inaqlibha /
inaqlibha
inaqlib -ha
turn.IPFV.1SG -OBJ.3SG.F
V -PRO
/
/
.
turn it,

MLT_MV_01_BREAD_0273
ecouter naqbad /
naqbad
naqbad
grasp.IPFV.1SG
V
/
/
.
I would grasp

MLT_MV_01_BREAD_0274
ecouter biċċa kbira /
biċċa
biċċa
piece
N.F
kbira
kbira
big
ADJ.F
/
/
.
a big piece

MLT_MV_01_BREAD_0275
ecouter u naqlibha hekk //
u
u
COORD
CONJ
naqlibha
naqlib -ha
turn.IPFV.1SG -OBJ.3SG.F
V -PRO
hekk
hekk
so
ADV
//
//
.
and turn it like that,

MLT_MV_01_BREAD_0276
ecouter ċlump //
ċlump
ċlump
swoop
ONOM
//
//
.
swoop!

MLT_MV_01_BREAD_0277
ecouter 971
971

MLT_MV_01_BREAD_0278
ecouter {laughter}
{laughter}

MLT_MV_01_BREAD_0279
ecouter u kont nieħu gost nagħmel /
u
u
COORD
CONJ
kont
kont
be.PFV.1SG
V
nieħu
nieħu
take.IPFV.1SG
V
gost
gost
taste
N
nagħmel
nagħmel
do.IPFV.1SG
V
/
/
.
and I liked doing

MLT_MV_01_BREAD_0280
ecouter dil-biċċa xogħol /
di
din
PROX.SG.F
DEM
lbiċċa
l- biċċa
DEF- piece
DET- N.F
xogħol
xogħol
work
N
/
/
.
that work

MLT_MV_01_BREAD_0281
ecouter u nara
u
u
COORD
CONJ
nara
nara
see.IPFV.1SG
V
and look

MLT_MV_01_BREAD_0282
ecouter ’il ta’ ħdejja jagħmlu l-istess //
’il
’il
DIR
PREP
ta'
ta'
GEN
PREP
ħdejja
ħdejj -a
next -POSS.1SG
PREP -PRO
jagħmlu
jagħmlu
do.IPFV.3PL
V
listess
l- istess
DEF- same
DET- N
//
//
.
at those next to me doing the same.

MLT_MV_01_BREAD_0283
ecouter 312
312

MLT_MV_01_BREAD_0284
ecouter għax ta’ ħdejja ġeneralment /
għax
għax
because
CONJ
ta'
ta'
GEN
PREP
ħdejja
ħdejj -a
next -POSS.1SG
PREP -PRO
ġeneralment
ġeneralment
generally
ADV
/
/
.
Because those next to me, generally,

MLT_MV_01_BREAD_0285
ecouter kien ikollhom /
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
ikollhom
ikollhom
have.FUT.3PL
V
/
/
.
they used to have

MLT_MV_01_BREAD_0286
ecouter 420
420

MLT_MV_01_BREAD_0287
ecouter għaġna ikbar minn tiegħi /
għaġna
għaġna
dough
N.F
ikbar
ikbar
bigger
ADJ.CMPR
minn
minn
from
PREP
tiegħi
tiegħ -i
GEN -POSS.1SG
PREP -PRO
/
/
.
a dough bigger than mine,

MLT_MV_01_BREAD_0288
ecouter għax aħna konna familja żgħira //
għax
għax
because
CONJ
aħna
aħna
1PL
PRO
konna
konna
be.PFV.1PL
V
familja
familja
family
N.F
żgħira
żgħira
small
ADJ.F
//
//
.
because we were a small family.

MLT_MV_01_BREAD_0289
ecouter 110
110

MLT_MV_01_BREAD_0290
ecouter imma dak /
imma
imma
but
CONJ
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
/
/
.
But the one

MLT_MV_01_BREAD_0291
ecouter 540
540

MLT_MV_01_BREAD_0292
ecouter min ikollhom familja kbira /
min
min
who
REL
ikollhom
ikollhom
have.FUT.3PL
V
familja
familja
family
N.F
kbira
kbira
big
ADJ.F
/
/
.
who had a big family

MLT_MV_01_BREAD_0293
ecouter kien ikollu kull lembi daqsiex //
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
ikollu
ikollu
have.FUT.3SG.M
V
kull
kull
all
QNT
lembi
lembi
pan
N
daqsiex
daqsiex
very_large
ADV
//
//
.
he used to have each pan very large.

MLT_MV_01_BREAD_0294
ecouter 190
190

MLT_MV_01_BREAD_0295
ecouter u jagħmlu /
u
u
COORD
CONJ
jagħmlu
jagħmlu
do.IPFV.3PL
V
/
/
.
And they would do

MLT_MV_01_BREAD_0296
ecouter 435
435

MLT_MV_01_BREAD_0297
ecouter ċlop /
ċlop
ċlop
plonk
ONOM
/
/
.
plonk!

MLT_MV_01_BREAD_0298
ecouter 284
284

MLT_MV_01_BREAD_0299
ecouter xħin jaqalbu /
xħin
xħin
when
CONJ
jaqalbu
jaqalbu
turn.IPFV.3PL
V
/
/
.
when they would turn

MLT_MV_01_BREAD_0300
ecouter i# il-ħobż //
i#
i#
i#
FS
ilħobż
il- ħobż
DEF- bread
DET- N
//
//
.
the bread.

MLT_MV_01_BREAD_0301
ecouter 248
248

MLT_MV_01_BREAD_0302
ecouter insomma //
insomma
insomma
anyway
DM
//
//
.
Anyway.

MLT_MV_01_BREAD_0303
ecouter 888
888

MLT_MV_01_BREAD_0304
ecouter kont /
kont
kont
be.PFV.1SG
V
/
/
.
I used to

MLT_MV_01_BREAD_0305
ecouter 355
355

MLT_MV_01_BREAD_0306
ecouter nagħġnu /
nagħġnu
nagħġn -u
knead.IPFV.1SG -OBJ.3SG.M
V -PRO
/
/
.
knead it

MLT_MV_01_BREAD_0307
ecouter 130
130

MLT_MV_01_BREAD_0308
ecouter u nagħġnu /
u
u
COORD
CONJ
nagħġnu
nagħġn -u
knead.IPFV.1SG -OBJ.3SG.M
V -PRO
/
/
.
and knead it

MLT_MV_01_BREAD_0309
ecouter u naqilbu /
u
u
COORD
CONJ
naqilbu
naqilb -u
turn_over.IPFV.1SG -OBJ.3SG.M
V -PRO
/
/
.
and turn it

MLT_MV_01_BREAD_0310
ecouter 191
191

MLT_MV_01_BREAD_0311
ecouter biex ikun /
biex
biex
so_that
CONJ
ikun
ikun
be.IPFV.3SG.M
V
/
/
.
so that the yeast would

MLT_MV_01_BREAD_0312
ecouter 560
560

MLT_MV_01_BREAD_0313
ecouter il-ħmira /
ilħmira
il- ħmira
DEF- yeast
DET- N.F
/
/
.

MLT_MV_01_BREAD_0314
ecouter 203
203

MLT_MV_01_BREAD_0315
ecouter daħlet /
daħlet
daħlet
enter.PFV.3SG.F
V
/
/
.
enter

MLT_MV_01_BREAD_0316
ecouter ma# mad-dqiq kollu //
ma#
ma#
ma#
FS
ma'
ma'
with
PREP
ddqiq
d- dqiq
DEF- flour
DET- N
kollu
koll -u
all -POSS.3SG.M
QNT -PRO
//
//
.
into all the flour.

MLT_MV_01_BREAD_0317
ecouter 358
358

MLT_MV_01_BREAD_0318
ecouter u nara li l-għagna /
u
u
COORD
CONJ
nara
nara
see.IPFV.1SG
V
li
li
REL
CONJ
lgħagna
l- għagna
DEF- dough
DET- N.F
/
/
.
And I would see that the dough,

MLT_MV_01_BREAD_0319
ecouter 418
418

MLT_MV_01_BREAD_0320
ecouter dik l-għaġina /
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
lgħaġina
l- għaġina
DEF- dough
DET- N.F
/
/
.
that dough

MLT_MV_01_BREAD_0321
ecouter qiegħda /
qiegħda
qiegħda
sit
PTCP.ACT.F
/
/
.
was

MLT_MV_01_BREAD_0322
ecouter 133
133

MLT_MV_01_BREAD_0323
ecouter sewwa //
sewwa
sewwa
well
ADV
//
//
.
well

MLT_MV_01_BREAD_0324
ecouter kif /
kif
kif
how
ADV
/
/
.
as

MLT_MV_01_BREAD_0325
ecouter 281
281

MLT_MV_01_BREAD_0326
ecouter tmur is-sengħa //
tmur
tmur
go.IPFV.3SG.F
V
issengħa
is- sengħa
DEF- craft
DET- N.F
//
//
.
the craft goes.

MLT_MV_01_BREAD_0327
ecouter 1380
1380

MLT_MV_01_BREAD_0328
ecouter imbagħad /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
/
/
.
Then

MLT_MV_01_BREAD_0329
ecouter 1258
1258

MLT_MV_01_BREAD_0330
ecouter kont nagħmel sarvetta kbira fuq nadifa //
kont
kont
be.PFV.1SG
V
nagħmel
nagħmel
do.IPFV.1SG
V
sarvetta
sarvetta
napkin
N.F
kbira
kbira
big
ADJ.F
fuq
fuq
on
PREP
nadifa
nadifa
clean
ADJ.F
//
//
.
I used to to put on it a big napkin, a clean one,

MLT_MV_01_BREAD_0331
ecouter li tkun tagħtni ommi /
li
li
REL
CONJ
tkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
tagħtni
tagħt -ni
give.IPFV.3SG.F -OBJ.1SG
V -PRO
ommi
omm -i
mother -POSS.1SG
N -PRO
/
/
.
that my mother would have given me

MLT_MV_01_BREAD_0332
ecouter 119
119

MLT_MV_01_BREAD_0333
ecouter għax ommi kienet /
għax
għax
because
CONJ
ommi
omm -i
mother -POSS.1SG
N -PRO
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
/
/
.
beacause my mother was

MLT_MV_01_BREAD_0334
ecouter 617
617

MLT_MV_01_BREAD_0335
ecouter dittura /
dittura
dittura
specialist
N.F
/
/
.
a specialist

MLT_MV_01_BREAD_0336
ecouter 240
240

MLT_MV_01_BREAD_0337
ecouter għall /
għal
għal
for
PREP
/
/
.
of

MLT_MV_01_BREAD_0338
ecouter ħwejjeġ tal-forn //
lħwejjeġ
l- ħwejjeġ
DEF- things
DET- N
ta'
ta'
GEN
PREP
lforn
l- forn
DEF- oven
DET- N
//
//
.
the clothes for the bakery.

MLT_MV_01_BREAD_0339
ecouter 640
640

MLT_MV_01_BREAD_0340
ecouter kellha ħwejjeġ tal-forn /
kellha
kellha
have.PST.3SG.F
V
ħwejjeġ
ħwejjeġ
things
N
ta'
ta'
GEN
PREP
lforn
l- forn
DEF- oven
DET- N
/
/
.
She had clothes for the bakery

MLT_MV_01_BREAD_0341
ecouter 120
120

MLT_MV_01_BREAD_0342
ecouter dejjem puliti /
dejjem
dejjem
always
ADV
puliti
puliti
nice
ADJ.PL
/
/
.
always nice,

MLT_MV_01_BREAD_0343
ecouter l-ewnett kienu tan-newl /
lewnett
l- ewnett
DEF- first_of_all
DET- NUM
kienu
kienu
be.PFV.3PL
V
ta'
ta'
GEN
PREP
nnewl
n- newl
DEF- loom
DET- N
/
/
.
first of all they were woven

MLT_MV_01_BREAD_0344
ecouter 240
240

MLT_MV_01_BREAD_0345
ecouter li kienet /
li
li
REL
CONJ
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
/
/
.
that my grand mother had made

MLT_MV_01_BREAD_0346
ecouter għamlithom in-nanna /
għamlithom
għamlit -hom
do.PFV.3SG.F -OBJ.3PL
V -PRO
innanna
in- nanna
DEF- grand-mother
DET- N
/
/
.

MLT_MV_01_BREAD_0347
ecouter alla jaħfrilha in-nanna Marija //
alla
alla
god
N
jaħfrilha
jaħfr -il -ha
forgive.IPFV.3SG.M -DAT -POSS.3SG.F
V -POSTP -PRO
innanna
in- nanna
DEF- grand-mother
DET- N
Marija
Marija
Marija
NP
//
//
.
God forgive her, Grand-Mother Marija.

MLT_MV_01_BREAD_0348
ecouter 740
740

MLT_MV_01_BREAD_0349
ecouter kellha sarvetta kbira hekk //
kellha
kellha
have.PST.3SG.F
V
sarvetta
sarvetta
napkin
N.F
kbira
kbira
big
ADJ.F
hekk
hekk
so
ADV
//
//
.
She had a big napkin like that,

MLT_MV_01_BREAD_0350
ecouter bi# /
bi#
bi#
bi#
FS
/
/
.

MLT_MV_01_BREAD_0351
ecouter bajda bil-faxx aħmar tan-newl //
bajda
bajda
white
ADJ.F
bi
bi
with
PREP
lfaxx
l- faxx
DEF- strip
DET- N
aħmar
aħmar
red
ADJ
ta'
ta'
GEN
PREP
nnewl
n- newl
DEF- loom
DET- N
//
//
.
white, with a red strip, woven.

MLT_MV_01_BREAD_0352
ecouter 560
560

MLT_MV_01_BREAD_0353
ecouter imbagħad kienet tagħtini /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
tagħtini
tagħti -ni
give.IPFV.3SG.F -OBJ.1SG
V -PRO
/
/
.
Then she would give me

MLT_MV_01_BREAD_0354
ecouter tvalja twila twila twila //
tvalja
tvalja
tablecloth
N.F
twila
twila
long
ADJ.F
twila
twila
long
ADJ.F
twila
twila
long
ADJ.F
//
//
.
a very very long tablecloth.

MLT_MV_01_BREAD_0355
ecouter 500
500

MLT_MV_01_BREAD_0356
ecouter l-istess /
listess
l- istess
DEF- same
DET- N
/
/
.
The same,

MLT_MV_01_BREAD_0357
ecouter 122
122

MLT_MV_01_BREAD_0358
ecouter bajda /
bajda
bajda
white
ADJ.F
/
/
.
white,

MLT_MV_01_BREAD_0359
ecouter u fit-truf /
u
u
COORD
CONJ
fi
fi
LOC
PREP
ttruf
t- truf
DEF- ends
DET- N
/
/
.
and at the ends

MLT_MV_01_BREAD_0360
ecouter 200
200

MLT_MV_01_BREAD_0361
ecouter bil# bil-faxx //
bil#
bil#
bil#
FS
bi
bi
with
PREP
lfaxx
l- faxx
DEF- strip
DET- N
//
//
.
with a strip.

MLT_MV_01_BREAD_0362
ecouter 337
337

MLT_MV_01_BREAD_0363
ecouter insomma //
insomma
insomma
anyway
DM
//
//
.
Anyway.

MLT_MV_01_BREAD_0364
ecouter konna ngħattuha /
konna
konna
be.PFV.1PL
V
ngħattuha
ngħattu -ha
cover.IPFV.1PL -OBJ.3SG.F
V -PRO
/
/
.
We would cover it

MLT_MV_01_BREAD_0365
ecouter b’ dis-sarvetta bajda /
b'
bi
with
PREP
di
din
PROX.SG.F
DEM
ssarvetta
s- sarvetta
DEF- napkin
DET- N.F
bajda
bajda
white
ADJ.F
/
/
.
with this white napkin

MLT_MV_01_BREAD_0366
ecouter tagħna /
tagħna
tagħ -na
GEN POSS.1PL
PREP PRO
/
/
.
of ours.

MLT_MV_01_BREAD_0367
ecouter 420
420

MLT_MV_01_BREAD_0368
ecouter imbagħad il-furnara tagħtina ftit affarijiet /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
ilfurnara
il- furnara
DEF- baker
DET- N.F
tagħtina
tagħti -na
give.IPFV.3SG.F OBJ.1PL
V PRO
ftit
ftit
little
QNT
affarijiet
affarijiet
things
N
/
/
.
Then the baker would give us some things

MLT_MV_01_BREAD_0369
ecouter 286
286

MLT_MV_01_BREAD_0370
ecouter ħoxnin /
ħoxnin
ħoxnin
thick
ADJ
/
/
.
thick,

MLT_MV_01_BREAD_0371
ecouter 413
413

MLT_MV_01_BREAD_0372
ecouter biex inqiegħduhom fuq il-ħobż //
biex
biex
so_that
CONJ
inqiegħduhom
inqiegħdu -hom
put.IPFV.1PL -OBJ.3PL
V -PRO
fuq
fuq
on
PREP
ilħobż
il- ħobż
DEF- bread
DET- N
//
//
.
in order to put them on the bread.

MLT_MV_01_BREAD_0373
ecouter 402
402

MLT_MV_01_BREAD_0374
ecouter u dik konna nħalluh hemm /
u
u
COORD
CONJ
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
konna
konna
be.PFV.1PL
V
nħalluh
nħallu -h
leave.IPFV.1PL -OBJ.3SG.M
V -PRO
hemm
hemm
there
ADV
/
/
.
and that one, we would leave it there

MLT_MV_01_BREAD_0375
ecouter 326
326

MLT_MV_01_BREAD_0376
ecouter xi siegħa /
xi
xi
some
QNT
siegħa
siegħa
hour
N.F
/
/
.
some one hour,

MLT_MV_01_BREAD_0377
ecouter siegħa u nofs //
siegħa
siegħa
hour
N.F
u
u
COORD
CONJ
nofs
nofs
half
N
//
//
.
one hour and a half.

MLT_MV_01_BREAD_0378
ecouter 458
458

MLT_MV_01_BREAD_0379
ecouter infatti /
infatti
infatti
in_fact
ADV
/
/
.
In fact,

MLT_MV_01_BREAD_0380
ecouter ma konniex noqgħodu hemm //
ma
ma
NEG
PTCL
konniex
konnie -x
be.PFV.1PL -NEG
V -PTCL
noqgħodu
noqgħodu
stay.IPFV.1PL
V
hemm
hemm
there
ADV
//
//
.
we were not staying there.

MLT_MV_01_BREAD_0381
ecouter 177
177

MLT_MV_01_BREAD_0382
ecouter konna immorru /
konna
konna
be.PFV.1PL
V
immorru
immorru
go.IPFV.1PL
V
/
/
.
We would go

MLT_MV_01_BREAD_0383
ecouter 109
109

MLT_MV_01_BREAD_0384
ecouter id-dar //
iddar
id- dar
DEF- house
DET- N
//
//
.
home.

MLT_MV_01_BREAD_0385
ecouter 546
546

MLT_MV_01_BREAD_0386
ecouter jew tmur fejn għandek tmur //
jew
jew
or
CONJ
tmur
tmur
go.IPFV.2SG
V
fejn
fejn
where
ADV
għandek
għandek
have.PRS.2SG
V
tmur
tmur
go.IPFV.2SG
V
//
//
.
Or you would go where you'd have to go.

MLT_MV_01_BREAD_0387
ecouter 119
119

MLT_MV_01_BREAD_0388
ecouter hux //
hux
hux
TAG
DM
//
//
.
Aint it?

MLT_MV_01_BREAD_0389
ecouter mhux se toqgħod hemm il-forn //
mhux
mhux
NEG
PTCL
se
se
FUT
PTCL
toqgħod
toqgħod
stay.IPFV.2SG
V
hemm
hemm
there
ADV
ilforn
il- forn
DEF- oven
DET- N
//
//
.
You would not stay there at the bakery.

MLT_MV_01_BREAD_0390
ecouter 1460
1460

MLT_MV_01_BREAD_0391
ecouter wara siegħa u nofs /
wara
wara
after
PREP
siegħa
siegħa
hour
N.F
u
u
COORD
CONJ
nofs
nofs
half
N
/
/
.
After an hour and a half

MLT_MV_01_BREAD_0392
ecouter kont nerġa' immur il-forn /
kont
kont
be.PFV.1SG
V
nerġa'
nerġa'
come_back.IPFV.1SG
V
immur
immur
go.IPFV.1SG
V
ilforn
il- forn
DEF- oven
DET- N
/
/
.
I would go back to the bakery,

MLT_MV_01_BREAD_0393
ecouter 261
261

MLT_MV_01_BREAD_0394
ecouter għax ikun tela’ //
għax
għax
because
CONJ
ikun
ikun
be.IPFV.3SG.M
V
tela’
tela’
rise.PFV.3SG.M
V
//
//
.
because it would have risen.

MLT_MV_01_BREAD_0395
ecouter 468
468

MLT_MV_01_BREAD_0396
ecouter għax /
għax
għax
because
CONJ
/
/
.
Because,

MLT_MV_01_BREAD_0397
ecouter veru /
veru
veru
really
ADV
/
/
.
truly,

MLT_MV_01_BREAD_0398
ecouter dik il-biċċa għaġina li tkun għamilt forsi tkun /
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
ilbiċċa
il- biċċa
DEF- piece
DET- N.F
għaġina
għaġina
dough
N.F
li
li
REL
CONJ
tkun
tkun
be.IPFV.2SG
V
għamilt
għamilt
do.PFV.2SG
V
forsi
forsi
may_be
ADV
tkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
/
/
.
that piece of dough that I had made, may be would be

MLT_MV_01_BREAD_0399
ecouter 380
380

MLT_MV_01_BREAD_0400
ecouter ngħidu aħna /
ngħidu
ngħidu
say.IPFV.1PL
V
aħna
aħna
1PL
PRO
/
/
.
let's say,

MLT_MV_01_BREAD_0401
ecouter għaxar pulċieri //
għaxar
għaxar
ten
NUM
pulċieri
pulċieri
inches
N
//
//
.
ten inches.

MLT_MV_01_BREAD_0402
ecouter issa tkun tant għoliet /
issa
issa
now
DM
tkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
tant
tant
so_much
ADV
għoliet
għoliet
rise.PFV.3SG.F
V
/
/
.
Now, it would have risen so much

MLT_MV_01_BREAD_0403
ecouter 300
300

MLT_MV_01_BREAD_0404
ecouter li tkun saret ħmistaxil pulċier jew iżjed /
li
li
REL
CONJ
tkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
saret
saret
become.PFV.3SG.F
V
ħmistaxil
ħmistaxil
fifteen
NUM
pulċier
pulċier
inch
N
jew
jew
or
CONJ
iżjed
iżjed
more
ADJ.CMPR
/
/
.
that it would have become 15 inches or more,

MLT_MV_01_BREAD_0405
ecouter għax tkun għoliet u mliet i# il# /
għax
għax
because
CONJ
tkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
għoliet
għoliet
rise.PFV.3SG.F
V
u
u
COORD
CONJ
mliet
mliet
fill.PFV.3SG.F
V
i#
i#
i#
FS
il#
il#
il#
FS
/
/
.
because it would have risen and fill

MLT_MV_01_BREAD_0406
ecouter 720
720

MLT_MV_01_BREAD_0407
ecouter il-lembi kollu //
illembi
il- lembi
DEF- pan
DET- N
kollu
koll -u
all -POSS.3SG.M
QNT -PRO
//
//
.
all the pan.

MLT_MV_01_BREAD_0408
ecouter 1020
1020

MLT_MV_01_BREAD_0409
ecouter imbagħad /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
/
/
.
Then,

MLT_MV_01_BREAD_0410
ecouter 687
687

MLT_MV_01_BREAD_0411
ecouter terġa’ Anna /
terġa'
terġa'
come_back_IPFV.3SG.F
V
Anna
Anna
Anna
NP
/
/
.
again, Anna

MLT_MV_01_BREAD_0412
ecouter te# tagħtini biċċa /
te#
te#
te#
FS
tagħtini
tagħti -ni
give.IPFV.3SG.F -OBJ.1SG
V -PRO
biċċa
biċċa
piece
N.F
/
/
.
would give me a piece,

MLT_MV_01_BREAD_0413
ecouter 140
140

MLT_MV_01_BREAD_0414
ecouter aħna konna ngħidulha /
aħna
aħna
1PL
PRO
konna
konna
be.PFV.1PL
V
ngħidulha
ngħidu -l -ha
say.IPFV.1PL -DAT -OBJ.3SG.F
V -POSTP -PRO
/
/
.
we were calling it,

MLT_MV_01_BREAD_0415
ecouter farxa /
farxa
farxa
shelf
N
/
/
.
a shelf

MLT_MV_01_BREAD_0416
ecouter jew tavla //
jew
jew
or
CONJ
tavla
tavla
plank
N.F
//
//
.
or a plank.

MLT_MV_01_BREAD_0417
ecouter jew xkaffa //
jew
jew
or
CONJ
xkaffa
xkaffa
shelf
N.F
//
//
.
Or a shelf.

MLT_MV_01_BREAD_0418
ecouter għidilha li trid //
għidilha
għid -il -ha
say.IMP.SG -DAT -POSS.3SG.F
V -POSTP -PRO
li
li
REL
CONJ
trid
trid
want.PFV.2SG
V
//
//
.
Call it as you like.

MLT_MV_01_BREAD_0419
ecouter 278
278

MLT_MV_01_BREAD_0420
ecouter kienet tkun tal-injam /
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
tkun
tkun
be.IPFV.3SG.F
V
ta'
ta'
GEN
PREP
linjam
l- injam
DEF- wood
DET- N
/
/
.
It was out of wood,

MLT_MV_01_BREAD_0421
ecouter wiesgħa //
wiesgħa
wiesgħa
large
ADJ.F
//
//
.
large.

MLT_MV_01_BREAD_0422
ecouter 1300
1300

MLT_MV_01_BREAD_0423
ecouter nerġa’ //
nerġa'
nerġa'
come_back.IPFV.1SG
V
//
//
.
Let's come back.

MLT_MV_01_BREAD_0424
ecouter 890
890

MLT_MV_01_BREAD_0425
ecouter insib it-tvalja tiegħi //
insib
insib
find.IPFV.1SG
V
ittvalja
it- tvalja
DEF- tablecloth
DET- N.F
tiegħi
tiegħ -i
GEN -POSS.1SG
PREP -PRO
//
I would find my tablecloth

MLT_MV_01_BREAD_0426
ecouter 104
104

MLT_MV_01_BREAD_0427
ecouter biex il-ħobż tiegħi /
biex
biex
so_that
CONJ
ilħobż
il- ħobż
DEF- bread
DET- N
tiegħi
tiegħ -i
GEN -POSS.1SG
PREP -PRO
/
/
.
so that my bread

MLT_MV_01_BREAD_0428
ecouter mhux sa imiss ma’ affarijiet ta’ ħaddieħor //
mhux
mhux
NEG
PTCL
sa
sa
FUT
TAM
imiss
imiss
touch.IPFV.3SG.M
V
ma'
ma'
with
PREP
affarijiet
affarijiet
things
N
ta'
ta'
GEN
PREP
ħaddieħor
ħaddieħor
one_another
PRO
//
//
.
would not touch with the things of the others.

MLT_MV_01_BREAD_0429
ecouter 807
807

MLT_MV_01_BREAD_0430
ecouter inferrixlu koċċ dqiq fuqu //
inferrixlu
inferrix -l -u
spread.IPFV.1SG -DAT -POSS.3SG.M
V -POSTP -PRO
koċċ
koċċ
little
QNT
dqiq
dqiq
flour
N
fuqu
fuq -u
on POSS.3SG.M
PREP PRO
//
//
.
I would spread some flour on it.

MLT_MV_01_BREAD_0431
ecouter 420
420

MLT_MV_01_BREAD_0432
ecouter imbagħad /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
/
/
.
Then

MLT_MV_01_BREAD_0433
ecouter inqatta’ l-ħobż //
inqatta’
inqatta’
cut\INT.IPFV.1SG
V
lħobż
l- ħobż
DEF- bread
DET- N
//
//
.
I would cut the bread into pieces.

MLT_MV_01_BREAD_0434
ecouter pereżempju /
pereżempju
pereżempju
for_example
ADV
/
/
.
For example,

MLT_MV_01_BREAD_0435
ecouter 300
300

MLT_MV_01_BREAD_0436
ecouter minn dik il-għaġna li nkun għamilt /
minn
minn
from
PREP
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
ilgħaġna
il- għaġna
DEF- dough
DET- N.F
li
li
REL
CONJ
nkun
nkun
be.IPFV.1SG
V
għamilt
għamilt
do.PFV.2SG
V
/
/
.
from the dough I had made

MLT_MV_01_BREAD_0437
ecouter 276
276

MLT_MV_01_BREAD_0438
ecouter inqatta’ forsi /
inqatta’
inqatta’
cut\INT.IPFV.1SG
V
forsi
forsi
may_be
ADV
/
/
.
I would cut may be

MLT_MV_01_BREAD_0439
ecouter 103
103

MLT_MV_01_BREAD_0440
ecouter għaxar ħobżiet //
għaxar
għaxar
ten
NUM
ħobżiet
ħobżiet
loaves
N
//
//
.
ten loaves.

MLT_MV_01_BREAD_0441
ecouter 276
276

MLT_MV_01_BREAD_0442
ecouter sewwa //
sewwa
sewwa
well
ADV
//
//
.
Well.

MLT_MV_01_BREAD_0443
ecouter 283
283

MLT_MV_01_BREAD_0444
ecouter kont tgħallimt /
kont
kont
be.PFV.1SG
V
tgħallimt
tgħallimt
learn.PFV.2SG
V
/
/
.
You would learn,

MLT_MV_01_BREAD_0445
ecouter 220
220

MLT_MV_01_BREAD_0446
ecouter għax imbagħad is# /
għax
għax
because
CONJ
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
is#
is#
is#
FS
/
/
.
because then

MLT_MV_01_BREAD_0447
ecouter waħdek titgħallem hux //
waħdek
waħd -ek
one POSS.2SG
NUM PRO
titgħallem
titgħallem
learn.IPFV.2SG
V
hux
hux
TAG
DM
//
//
.
you would learn by yourself, aint it?

MLT_MV_01_BREAD_0448
ecouter bil-prattika titgħallem /
bi
bi
with
PREP
lprattika
l- prattika
DEF- practice
DET- N.F
titgħallem
titgħallem
learn.IPFV.2SG
V
/
/
.
By practising you would learn.

MLT_MV_01_BREAD_0449
ecouter 398
398

MLT_MV_01_BREAD_0450
ecouter naqta’ /
naqta’
naqta’
cut.IPFV.1SG
V
/
/
.
I would cut

MLT_MV_01_BREAD_0451
ecouter 117
117

MLT_MV_01_BREAD_0452
ecouter l-ammont sew //
lammont
l- ammont
DEF- amount
DET- N
sew
sew
correct
ADJ
//
//
.
the correct amount.

MLT_MV_01_BREAD_0453
ecouter 152
152

MLT_MV_01_BREAD_0454
ecouter u nagħmel għaxar ħobżiet //
u
u
COORD
CONJ
nagħmel
nagħmel
do.IPFV.1SG
V
għaxar
għaxar
ten
NUM
ħobżiet
ħobżiet
loaves
N
//
//
.
And I would make ten loaves.

MLT_MV_01_BREAD_0455
ecouter 280
280

MLT_MV_01_BREAD_0456
ecouter nerġa' nixħitlu koċċ dqiq fuqu /
nerġa'
nerġa'
come_back.IPFV.1SG
V
nixħitlu
nixħit -l -u
throw.IPFV.1SG -DAT -POSS.3SG.M
V -POSTP -PRO
koċċ
koċċ
little
QNT
dqiq
dqiq
flour
N
fuqu
fuq -u
on POSS.3SG.M
PREP PRO
/
/
.
I would throw again some flour on it

MLT_MV_01_BREAD_0457
ecouter 494
494

MLT_MV_01_BREAD_0458
ecouter u it-tvalja li ikolli /
u
u
COORD
CONJ
ittvalja
it- tvalja
DEF- tablecloth
DET- N.F
li
li
REL
CONJ
ikolli
ikolli
have.FUT.1SG
V
/
/
.
and the tablecloth that I had

MLT_MV_01_BREAD_0459
ecouter 623
623

MLT_MV_01_BREAD_0460
ecouter nitniha /
nitniha
nitni -ha
fold.IPFV.1SG -OBJ.3SG.F
V -PRO
/
/
.
I would fold it

MLT_MV_01_BREAD_0461
ecouter 570
570

MLT_MV_01_BREAD_0462
ecouter ngħattiha hekk //
ngħattiha
ngħatti -ha
cover.IPFV.1SG -OBJ.3SG.F
V -PRO
hekk
hekk
so
ADV
//
//
.
and cover it like that.

MLT_MV_01_BREAD_0463
ecouter għax dik it-tvalja /
għax
għax
because
CONJ
dik
dik
DIST.SG.F
DEM
ittvalja
it- tvalja
DEF- tablecloth
DET- N.F
/
/
.
Because this tablecloth

MLT_MV_01_BREAD_0464
ecouter tfakkarni /
tfakkarni
tfakkarni
remind.IPFV.3SG.F
V
/
/
.
reminds me

MLT_MV_01_BREAD_0465
ecouter fil-liżar ta’ Kristu //
fi
fi
LOC
PREP
lliżar
l- liżar
DEF- shroud
DET- N
ta'
ta'
GEN
PREP
Kristu
Kristu
Christ
NP
//
//
.
of Jesus's shroud.

MLT_MV_01_BREAD_0466
ecouter 720
720

MLT_MV_01_BREAD_0467
ecouter għax kienet /
għax
għax
because
CONJ
kienet
kienet
be.PFV.3SG.F
V
/
/
.
Because it was...

MLT_MV_01_BREAD_0468
ecouter 240
240

MLT_MV_01_BREAD_0469
ecouter l-ewwel tpoġġi ta’ taħt //
lewwel
l- ewwel
DEF- first
DET- NUM
tpoġġi
tpoġġi
sit.IPFV.2SG
V
ta'
ta'
GEN
PREP
taħt
taħt
under
PREP
//
//
.
first you would put the bottom

MLT_MV_01_BREAD_0470
ecouter 685
685

MLT_MV_01_BREAD_0471
ecouter fin-nofs /
fi
fi
LOC
PREP
nnofs
n- nofs
DEF- half
DET- N
/
/
.
in the middle

MLT_MV_01_BREAD_0472
ecouter 123
123

MLT_MV_01_BREAD_0473
ecouter tpoġġi l-ħobż //
tpoġġi
tpoġġi
put.IPFV.2SG
V
lħobż
l- ħobż
DEF- bread
DET- N
//
//
.
you would put the bread

MLT_MV_01_BREAD_0474
ecouter 554
554

MLT_MV_01_BREAD_0475
ecouter imbagħad titni /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
titni
titni
fold.IPFV.2SG
V
/
/
.
then you would fold

MLT_MV_01_BREAD_0476
ecouter t-tarf l-ieħor fuqu //
ttarf
t- tarf
DEF- end
DET- N
lieħor
l- ieħor
DEF- other
DET- ADJ
fuqu
fuq -u
on POSS.3SG.M
PREP PRO
//
//
.
the other end on it.

MLT_MV_01_BREAD_0477
ecouter 320
320

MLT_MV_01_BREAD_0478
ecouter għax Kristu hekk kien qiegħed //
għax
għax
because
CONJ
Kristu
Kristu
Christ
NP
hekk
hekk
so
ADV
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
qiegħed
qiegħed
sit
PTCP.ACT
//
//
.
Because Jesus was lying like that.

MLT_MV_01_BREAD_0479
ecouter 1100
1100

MLT_MV_01_BREAD_0480
ecouter għalhekk is-sagra sindone /
għalhekk
għalhekk
for_this
ADV
issagra
is- sagra
DEF- sagra
DET- N
sindone
sindone
sidone
N
/
/
.
Thus, the "Sagra Sindone"

MLT_MV_01_BREAD_0481
ecouter fiha dak iż-żewġ ritratti /
fiha
fi -ha
LOC -POSS.3SG.F
PREP -PRO
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
iżżewġ
iż- żewġ
DEF- two
DET- NUM
ritratti
ritratti
photos
N
/
/
.
had two portraits on it,

MLT_MV_01_BREAD_0482
ecouter 466
466

MLT_MV_01_BREAD_0483
ecouter għax l-ewwel /
għax
għax
because
CONJ
lewwel
l- ewwel
DEF- first
DET- NUM
/
/
.
because first

MLT_MV_01_BREAD_0484
ecouter 800
800

MLT_MV_01_BREAD_0485
ecouter poġġew dak il-liżar /
poġġew
poġġew
put.PFV.3PL
V
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
illiżar
il- liżar
DEF- shroud
DET- N
/
/
.
they had but that shroud

MLT_MV_01_BREAD_0486
ecouter 268
268

MLT_MV_01_BREAD_0487
ecouter tal-għażel /
ta'
ta'
GEN
PREP
lgħażel
l- għażel
DEF- silk
DET- N
/
/
.
of silk,

MLT_MV_01_BREAD_0488
ecouter 234
234

MLT_MV_01_BREAD_0489
ecouter imbagħad poġġew il-ġisem ta’ Kristu /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
poġġew
poġġew
put.PFV.3PL
V
ilġisem
il- ġisem
DEF- body
DET- N
ta'
ta'
GEN
PREP
Kristu
Kristu
Christ
NP
/
/
.
then they had put Jesus body,

MLT_MV_01_BREAD_0490
ecouter 656
656

MLT_MV_01_BREAD_0491
ecouter imbagħad /
imbagħad
imbagħad
then
CONJ
/
/
.
then,

MLT_MV_01_BREAD_0492
ecouter il-biċċa l-oħra /
ilbiċċa
il- biċċa
DEF- piece
DET- N.F
loħra
l- oħra
DEF- other
DET- ADJ.F
/
/
.
the orther piece

MLT_MV_01_BREAD_0493
ecouter tnewha fuqu //
tnewha
tnew -ha
fold.PFV.3PL -OBJ.3SG.F
V -PRO
fuqu
fuq -u
on POSS.3SG.M
PREP PRO
//
//
.
they had forl it on him.

MLT_MV_01_BREAD_0494
ecouter 366
366

MLT_MV_01_BREAD_0495
ecouter allura l-istampi tal-# /
allura
allura
so
DM
listampi
l- istampi
DEF- images
DET- N
tal#
tal#
tal#
FS
/
/
.
So the images

MLT_MV_01_BREAD_0496
ecouter 280
280

MLT_MV_01_BREAD_0497
ecouter tal- /
ta'
ta'
GEN
PREP
l
l
DEF
DET
/
/
.
of the

MLT_MV_01_BREAD_0498
ecouter 16
16

MLT_MV_01_BREAD_0499
ecouter pjagi /
pjagi
pjagi
wounds
N
/
/
.
wounds

MLT_MV_01_BREAD_0500
ecouter 1220
1220

MLT_MV_01_BREAD_0501
ecouter u tax-xewk /
u
u
COORD
CONJ
ta'
ta'
GEN
PREP
xxewk
x- xewk
DEF- thorns
DET- N
/
/
.
and of the thorns

MLT_MV_01_BREAD_0502
ecouter 396
396

MLT_MV_01_BREAD_0503
ecouter qegħdin /
qegħdin
qegħdin
sit
PTCP.ACT.PL
/
/
.
were

MLT_MV_01_BREAD_0504
ecouter in-naħa ta’ taħt /
innaħa
in- naħa
DEF- side
DET- N.F
ta'
ta'
GEN
PREP
taħt
taħt
under
PREP
/
/
.
on the bottom side

MLT_MV_01_BREAD_0505
ecouter w in-naħa ta’ fuq //
w
w
COORD
CONJ
innaħa
in- naħa
DEF- side
DET- N.F
ta'
ta'
GEN
PREP
fuq
fuq
on
PREP
//
//
.
and on the the top side.

MLT_MV_01_BREAD_0506
ecouter 370
370

MLT_MV_01_BREAD_0507
ecouter u minn hekk /
u
u
COORD
CONJ
minn
minn
from
PREP
hekk
hekk
so
ADV
/
/
.
And in this way

MLT_MV_01_BREAD_0508
ecouter setgħu jieħdu ritratti /
setgħu
setgħu
can.PFV.3PL
V
jieħdu
jieħdu
take.IPFV.3PL
V
ritratti
ritratti
photos
N
/
/
.
they could take photos

MLT_MV_01_BREAD_0509
ecouter 460
460

MLT_MV_01_BREAD_0510
ecouter u ritratti /
u
u
COORD
CONJ
ritratti
ritratti
photos
N
/
/
.
and photos,

MLT_MV_01_BREAD_0511
ecouter u minnu l-istudjużi /
u
u
COORD
CONJ
minnu
minn -u
from -POSS.3SG.M
PREP -PRO
listudjużi
l- istudjużi
DEF- scholars
DET- N
/
/
.
and from that, the scholars

MLT_MV_01_BREAD_0512
ecouter 740
740

MLT_MV_01_BREAD_0513
ecouter indunaw /
indunaw
indunaw
realize.PFV.3PL
V
/
/
.
noticed

MLT_MV_01_BREAD_0514
ecouter 690
690

MLT_MV_01_BREAD_0515
ecouter u /
u
u
COORD
CONJ
/
/
.
and

MLT_MV_01_BREAD_0516
ecouter 160
160

MLT_MV_01_BREAD_0517
ecouter studjaw /
studjaw
studjaw
study.PFV.3PL
V
/
/
.
they studied

MLT_MV_01_BREAD_0518
ecouter illi /
illi
illi
REL
CONJ
/
/
.
that...

MLT_MV_01_BREAD_0519
ecouter 116
116

MLT_MV_01_BREAD_0520
ecouter u sabu li dak /
u
u
COORD
CONJ
sabu
sabu
find.PFV.3PL
V
li
li
REL
CONJ
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
/
/
.
and they found that that

MLT_MV_01_BREAD_0521
ecouter 121
121

MLT_MV_01_BREAD_0522
ecouter il-veru il-ġisem ta’ Kristu //
ilveru
il- veru
DEF- true
DET- ADJ
ilġisem
il- ġisem
DEF- body
DET- N
ta'
ta'
GEN
PREP
Kristu
Kristu
Christ
NP
//
//
.
was the true body of Jesus.

MLT_MV_01_BREAD_0523
ecouter issa nerġgħu għall-forn //
issa
issa
now
DM
nerġgħu
nerġgħu
come_back.IPFV.1PL
V
għal
għal
for
PREP
lforn
l- forn
DEF- oven
DET- N
//
//
.
Now, let's go back to the bakery.

MLT_MV_01_BREAD_0524
ecouter 383
383

MLT_MV_01_BREAD_0525
ecouter mela jiena qattajt /
mela
mela
so
DM
jiena
jiena
1SG
PRO
qattajt
qattajt
cut\INT.PFV1SG
V
/
/
.
So, I had cut into pieces

MLT_MV_01_BREAD_0526
ecouter il-ħobż /
ilħobż
il- ħobż
DEF- bread
DET- N
/
/
.
the bread.

MLT_MV_01_BREAD_0527
ecouter 532
532

MLT_MV_01_BREAD_0528
ecouter qattajtu /
qattajtu
qattajt -u
cut\INT.PFV1SG -OBJ.3SG.M
V -PRO
/
/
.
I had cut it into pieces.

MLT_MV_01_BREAD_0529
ecouter 640
640

MLT_MV_01_BREAD_0530
ecouter Anna terġa tagħtini xi ftit /
Anna
Anna
Anna
NP
terġa'
terġa'
come_back_IPFV.3SG.F
V
tagħtini
tagħti -ni
give.IPFV.3SG.F -OBJ.1SG
V -PRO
xi
xi
some
QNT
ftit
ftit
little
QNT
/
/
.
Anna would give me again some,

MLT_MV_01_BREAD_0531
ecouter 189
189

MLT_MV_01_BREAD_0532
ecouter hekk /
hekk
hekk
so
ADV
/
/
.
like that,

MLT_MV_01_BREAD_0533
ecouter xi ħaġa qishom /
xi
xi
some
QNT
ħaġa
ħaġa
thing
N
qishom
qis -hom
like -POSS.3PL
PREP -PRO
/
/
.
some thing like

MLT_MV_01_BREAD_0534
ecouter kutri ngħidulhom /
kutri
kutri
blankets
N
ngħidulhom
ngħidu -l -hom
say.IPFV.1PL -DAT -POSS.3PL
V -POSTP -PRO
/
/
.
blankets we were calling them.

MLT_MV_01_BREAD_0535
ecouter 340
340

MLT_MV_01_BREAD_0536
ecouter u dak il-ħobż se joqgħod hemm //
u
u
COORD
CONJ
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
ilħobż
il- ħobż
DEF- bread
DET- N
se
se
FUT
PTCL
joqgħod
joqgħod
stay.IPF.3SG.M
V
hemm
hemm
there
ADV
//
//
.
And that bread would stay there,

MLT_MV_01_BREAD_0537
ecouter biex jerġa' jitla’ ftit ieħor //
biex
biex
so_that
CONJ
jerġa'
jerġa'
come_back.IPFV.3SG.M
V
jitla’
jitla’
rise.IPFV.3SG.M
V
ftit
ftit
little
QNT
ieħor
ieħor
other
ADJ
//
//
.
in order to rise somewhat again.

MLT_MV_01_BREAD_0538
ecouter 1028
1028

MLT_MV_01_BREAD_0539
ecouter issa ġo l-lembi /
issa
issa
now
DM
ġo
ġo
inside
PREP
llembi
l- lembi
DEF- pan
DET- N
/
/
.
Now, in the pan,

MLT_MV_01_BREAD_0540
ecouter aħna qatt ma konna nnaddfuh /
aħna
aħna
1PL
PRO
qatt
qatt
never
NEG
ma
ma
NEG
PTCL
konna
konna
be.PFV.1PL
V
nnaddfuh
nnaddfu -h
clean.IPFV.1PL -OBJ.3SG.M
V -PRO
/
/
.
we were never cleaning it

MLT_MV_01_BREAD_0541
ecouter 134
134

MLT_MV_01_BREAD_0542
ecouter preċiż //
preċiż
preċiż
precisely
ADV
//
//
.
entirely.

MLT_MV_01_BREAD_0543
ecouter 374
374

MLT_MV_01_BREAD_0544
ecouter ġo l-lembi dejjem jibqa’ xi ftit għaġin //
ġo
ġo
inside
PREP
llembi
l- lembi
DEF- pan
DET- N
dejjem
dejjem
always
ADV
jibqa’
jibqa’
stay.IPFV.3SG.M
V
xi
xi
some
QNT
ftit
ftit
little
QNT
għaġin
għaġin
dough
N
//
//
.
In the pan there was always some dough left.

MLT_MV_01_BREAD_0545
ecouter 135
135

MLT_MV_01_BREAD_0546
ecouter jew iħalluh għal t' apposta jew jibqa’ //
jew
jew
or
CONJ
iħalluh
iħallu -h
leave.IPFV.3PL -OBJ.3SG.M
V -PRO
għal
għal
for
PREP
t'
ta'
GEN
PREP
apposta
apposta
on_purpose
ADV
jew
jew
or
CONJ
jibqa’
jibqa’
stay.IPFV.3SG.M
V
//
//
.
Or they would have left it on purpose, or it would have remained.

MLT_MV_01_BREAD_0547
ecouter 540
540

MLT_MV_01_BREAD_0548
ecouter issa kien hemm nies li dak /
issa
issa
now
DM
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
hemm
hemm
there
ADV
nies
nies
people
N
li
li
REL
CONJ
dak
dak
DIST.SG.M
DEM
/
/
.
Si there were people who that...

MLT_MV_01_BREAD_0549
ecouter illi il# /
illi
illi
REL
CONJ
il#
il#
il#
FS
/
/
.
that

MLT_MV_01_BREAD_0550
ecouter 130
130

MLT_MV_01_BREAD_0551
ecouter li jibqa’ /
li
li
REL
CONJ
jibqa’
jibqa’
stay.IPFV.3SG.M
V
/
/
.
what was left

MLT_MV_01_BREAD_0552
ecouter 332
332

MLT_MV_01_BREAD_0553
ecouter kienu /
kienu
kienu
be.PFV.3PL
V
/
/
.
they would

MLT_MV_01_BREAD_0554
ecouter idawwruh irembluh /
idawwruh
idawwru -h
turn.IPFV.3PL -OBJ.3SG.M
V -PRO
irembluh
iremblu -h
roll.IPFV.3PL -OBJ.3SG.M
V -PRO
/
/
.
turn it and roll it

MLT_MV_01_BREAD_0555
ecouter 394
394

MLT_MV_01_BREAD_0556
ecouter u jagħmluh kagħak //
u
u
COORD
CONJ
jagħmluh
jagħmlu -h
do.IPFV.3PL -OBJ.3SG.M
V -PRO
kagħak
kagħak
ring-cakes
N
//
//
.
and make ring-cakes.

MLT_MV_01_BREAD_0557
ecouter 2080
2080

MLT_MV_01_BREAD_0558
ecouter kien hemm /
kien
kien
be.PFV.3SG.M
V
hemm
hemm
there
ADV
/
/
.
There were

MLT_MV_01_BREAD_0559
ecouter 288
288

MLT_MV_01_BREAD_0560
ecouter min jagħmlu ftajjar //
min
min
who
REL
jagħmlu
jagħmlu
do.IPFV.3PL
V
ftajjar
ftajjar
pancakes
N
//
//
.
those who would do pancakes

MLT_MV_01_BREAD_0561
ecouter 140
140

MLT_MV_01_BREAD_0562
ecouter jiena kont inħobb nagħmel il-ftajjar /
jiena
jiena
1SG
PRO
kont
kont
be.PFV.1SG
V
inħobb
inħobb
love.IPFV.1SG
V
nagħmel
nagħmel
do.IPFV.1SG
V
ilftajjar
il- ftajjar
DEF- pancakes
DET- N
/
/
.
I used to love making pancakes.

MLT_MV_01_BREAD_0563
ecouter għax kont inħobbhom il-ftajjar {laughter} //
għax
għax
because
CONJ
kont
kont
be.PFV.1SG
V
inħobbhom
inħobb -hom
love.IPFV.1SG -OBJ.3PL
V -PRO
ilftajjar
il- ftajjar
DEF- pancakes
DET- N
{laughter}
//
//
.
Because I loved pancakes.

MLT_MV_01_BREAD_0564
ecouter 600
600

MLT_MV_01_BREAD_0565
ecouter allura ommi kienet tagħtini /
allura
allura
so
DM
ommi
omm -i
mother -POSS.1SG
N -PRO
kienet
kienet